تبلیغات
فضا - دانستنی های شما

آیا می دانید ستاره هایی که در پا یان عمرشان منفجر می شوند 8 برابر خورشید سوخت دارند !
 مهسا عیوض زاده

آیا می دانید اندازه ی اغلب لکه های خورشیدی بزرگ تر از اندازه ی کره ی زمین است!

زهرا گرشاسبی

آیا می دانید سیاره ی مشتری یکی از چهار سیاره ی حلقه دار است !
زهرا حمزلی

هدیه ناطق

آ یا می دانید جا ذبه ی کره ی ماه به اندازه ی نیروی جا ذ به ی کره ی زمین قوی نیست در کره ی ماه وزن ما 6 برابر سبک تر خواهد شد و می توانیم 6 برابر با لا تر بپریم .!
بهار مرادی

آیا می دا نید بلند ترین مو شکی که تا کنون به فضا پرتا ب شده سا ترن 5 است این موشک آ پولو 11 و نخستین انسان ها را به فضا برد !
هستی تصرتی

آیا می دا نید در فضا قد انسان بلند می شود فضا نوردان وقتی به زمین بر می گردند 5 سانتیمتر بلند ترند !
مهدی قلی پور

آیا می دا نید هیچکس نمی دا ند ما ده ای که باعث تولد و به وجود آ مدن این جهان شده از کجا آمده است !
حامد نوری

آیا می دا نید تعداد ستاره ها در مرکز را ه شیری بیش تر از با زو ها ی ما ر پیچی آ ن است

علی نوروزیتاریخ : سه شنبه 28 آذر 1391 | 03:29 ب.ظ | نویسنده : حدیثه قلی زاده | نظرات

  • صبح
  • بامبی
  • تبلیغات متنی
  • معلم آی تی