تبلیغات
فضا - دب اصغر

دب اصغر یا خرس کوچک در واقع به شکل صورت فلكی دب اكبر ولی کوچک تر و کم نور تر از آن است. ستاره آلفای این صورت فلکی به عنوان ستاره ی قطبی یا "Polaris" در نظر گرفته شده است. دب اصغر حدود 600 سال قبل از میلاد عنوان یک صورت فلکی را نداشته تا آنکه طالس ستاره شناس یونانی آنرا به عنوان یک صورت فلکی معرفی کرد.

دو ستاره از کاسه قسمت آبگردان این صورت فلکی یعنی بتا ی دب اصغر با نام کوکب "Kochab" یا انورفرقدان از قدر دوم می باشد و گامای دب اصغر با نام اخفی الفرقدین یا موریس "Pherkad" از قدر سوم می باشد. این دو ستاره به عنوان نگهبانان قطب شمال شهرت یافته اند. با استفاده از یک دوربین دو چشمی می توان ستاره ی همدم قدر پنجم اخفی الفرقدان را نیز تشخیص داد. معروف ترین ستاره در دب اصغر آلفا ی آن یا ستاره ی قطبی یا جُدی است. محل آن در فاصله حدود یک درجه تا موضع واقعی شمال سماوی قرار گرفته است بنا برین ناظری که در قطب شمال قرار داشته باشد آنرا دقیقا در بالای سر خود می بیند.این ستاره در سال 2105 میلادی به نزدیک ترین فاصله خود تا قطب شمال می رسد. این ستاره با قدر دو ، چهل و نهمین ستاره درخشنده آسمان به حساب می آیدو حدود 820 سال نوری از زمین فاصله دارد. این ستاره از نوع ایر غول زرد رنگ و حدود 100 برابر قطر خورشید است و 2500 برابر خورشید از خود نور تولید می کند. ستاره قطبی فعلی همیشه عنوان ستاره ی قطبی را نداشته زیرا جایگاه نقطه قطب در آسمان بدلیل حرکت تقدیمی محور زمین متغیر است. حدود 4000 سال قبل ستاره ثعبان آلفا ی صورت فلکی تنین سمت ستاره قطبی را برای زمین داشته است. ستاره قطبی با طیف F8Ib به طور محسوسی یک متغیر قیفاووسی میباشد. با یک تلسکوپ کوچک سه اینچی می توان همدم این ستاره را مشاهده کرد. همدم ستاره قطبی قدر نه بوده و طیف آن F3V میباشد

تاریخ : جمعه 6 دی 1392 | 07:55 ب.ظ | نویسنده : حدیثه قلی زاده | نظرات

  • صبح
  • بامبی
  • تبلیغات متنی
  • معلم آی تی