تبلیغات
فضا - در مورد منظومه
  • سیارک ها: اندازه گیری های نجومی نشان می دهد که فاصله ی بین سیاره ی مریخ و سیاره ی مشتری بسیار زیاد است. هم چنین، بررسی ها نشان داده که در فاصله ی بین این دو سیاره، قطعه های سنگی و فلزی بسیاری، که قطر آن ها از چند سانتی متر تا صدها کیلومتر متفاوت است و به آن سیارک می گویند، در روی یک مدار و در جهت حرکت سایر سیاره ها، به دور خورشید می گردند.
  • شهاب : همه روزه کره زمین توسط هزارها قطعه سنگ آسمانی بمباران می شود. این قطعات، هنگام ورود به اتمسفر بر اثر اصطکاک با هوا، داغ و تبخیر می شوند. در صورتی هم که این سنگ ها بزرگ باشند، می سوزند و نوری ایجاد می کنند که از زمین قابل دیدن است. به این نورها شهاب و به قطعه سنگ های بزرگی که از اتمسفر هم می گذرند و روی زمین می افتند، شهاب سنگ می گویند.
  • دنباله دارها :  این اجرام، از جنس غبار و یخ اند و تا حدی به "گلوله ی برف گل آلود" شباهت دارند. بعضی از دنباله دارها را که به کره زمین نزدیک می شوند، می توان با چشم هم دید، اما بیش تر آن ها را باید با تلسکوپ ببینیم. وقتی دنباله دارها به خورشید نزدیک شوند، یخ آن ها دراز می شود و دم درازی به طول هزارها کیلومتر می سازد. دم همیشه در جهت مخالف خورشید قرار می گیرد.
  • قمرها : که به دور سیاره ها می چرخند. به جز عطارد و سیاره زهره، بقیه ی سیاره های منظومه ی شمسی حداقل یک قمر دارند. بزرگی بعضی از قمرها به بزرگی سیاره ای مانند عطارد است. کره ماه قمر کره زمین است. سنگ هایی که فضانوردان از ماه به زمین آورده اند، نشان می دهد که مواد سازنده ی این قمر مانند مواد سازنده ی زمین و سیارک هاست  • تاریخ : یکشنبه 28 آبان 1391 | 02:50 ب.ظ | نویسنده : حدیثه قلی زاده | نظرات

  • صبح
  • بامبی
  • تبلیغات متنی
  • معلم آی تی