تبلیغات
فضا - زباله های فصایی
با پرتاب هر موشک به فضا مقدار بیشتری زباله در مدار زمین جمع می شود، و این خطر برخورد فضا پیماها به هم را در آینده بیشتر می کند. زباله های فضایی شامل ماهواره های از کار افتاده و اجزاء ماهواره هایی می شود که در فضا متلاشی شده اند. زباله های مدار نزدیک زمین مجددا به جو زمین بر می گردند. تکه های کوچکتر می سوزند و تکه های بزرگتر بمانند قسمتهای ایستگاه فضایی اسکای لاب در سال 1979 در زمین فرود می آیند. در فاصله های دورتر از زمین، زباله ها برای سالها درمدار باقی می مانند. بسیار معتقدند که ماهواره ها در مدار زمین ساکن می توانند تابیش از یک میلیون سال را در آنجا باقی می مانند. حدود 7000 جرم آسمان در حال گردش در فضا بوسیله رادارها ردیابی شده اند. از این تعداد تنها کمتر از 400 مورد را ماهواره های فعال تشکیل می دهند. تکه های زیادی از زباله ها آنقدر کوچکند که قابل ردیابی نیستند، اما همین تکه ها برای ایجاد خطر به اندازه کافی بزرگ هستند.

تاریخ : سه شنبه 4 شهریور 1393 | 01:47 ب.ظ | نویسنده : حدیثه قلی زاده | نظرات

  • صبح
  • بامبی
  • تبلیغات متنی
  • معلم آی تی